Regulamin zgłoszenia na posiłki i płatności.
1. Zgłoszenie dziecka na posiłki:
    - osobiście w biurze stołówki SP 18 (wejście od zaplecza)
    - sms-owo pod numerem 516 020 505
Zgłoszenia najlepiej wysyłać do 1 dnia każdego miesiąca.
2. Płatność za miesiąc z góry:
    - gotówką lub kartą płatniczą w biurze stołówki SP 18 (wejście od zaplecza) od godziny 7 do 16
    - płatność do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków (poza indywidualnymi ustaleniami, poza wrześniem, do 8 dnia tego miesiąca)
3. Dni o których z góry wiadomo, że dziecka nie będzie, nie wliczamy do płatności
    - nieobecność dziecka na posiłku zgłaszamy do godziny 9,00 pod nr 516020505 podając imię, nazwisko, klasę i numer szkoły, wtedy posiłek przechodzi na następny miesiąc
    - brak zgłoszenia nieobecności dziecka do 9,00 będzie liczone jako zamówienie
4. Menu będzie wywieszane w każdy poniedziałek na drzwiach szkoły lub tablicy informacyjnej.
Wszelkie pytania lub sugestie proszę kierować na numer 516 020 505


CENNIK (obowiązuje do 01.02.2024 r.)

Abonament i personel szkoły
Cały obiad - 19,00 zł
½ obiadu - 12.00 zł
Zupa - 8,00 zł, II danie - 13,00 zł
Bez abonamentu:
Obiad cały - 23,00 zł
½ obiadu -14,00 zł,
Zupa - 9,00 zł, II danie - 16,00 zł

Zgłoszenia pod numerem 516 020 505 lub w stołówce - wejście od strony boiska.

JADŁOSPIS: 03-14.06.2024