Sekretariat 94 343 62 23
Kierownik gospodarczy 94 343 60 78
Pedagog 94 343 60 52
Księgowość 94 343 62 06
Kadry 94 343 62 12
Świetlica 94 343 62 14
Kuchnia (stołówka) 94 343 62 16

Pozostałe telefony wewnętrzne są łączone przez sekretariat szkoły