Sekretariat 94 343 62 23
Kierownik gospodarczy 94 343 60 78
Pedagog 94 343 60 52
Główny księgowy 94 343 62 06
Kadry 94 343 62 12
Świetlica 94 343 62 16
Specjalista
(płace, "Gorący posiłek")
94 343 62 14

Pozostałe telefony wewnętrzne są łączone przez sekretariat szkoły