Każdy z rodziców chce, aby jego dziecko było odporne psychicznie, traktowało problemy jak wyzwania i szanse do rozwoju, wierzyło we własne możliwości, było zaangażowane i wytrwałe, miało poczucie sprawczości. Sami chcemy radzić sobie w kryzysach, szybko wracać do stanu równowagi i jednocześnie nie ponosić przy tym konsekwencji zdrowotnych. Pragniemy, jak najlepiej radzić sobie z bólem, rozczarowaniem, stresem czy presją i nie zamartwiać się niepowodzeniami, umieć podejmować kolejne wyzwania w życiu.

Jak zatem dbać o to, by nasze dzieci budowały i wzmacniały w sobie odporność psychiczną? Zachęcam do zapoznania się z dołączonym materiałem.

Broszura jest zbiorem 10 praktycznych wskazówek, które mogą pomóc wzmocnić dziecko psychicznie i wspierać je we wszechstronnym rozwoju.

Monika Mioduszewska - pedagog