Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych.

Czerwiec to miesiąc podsumowań sukcesów edukacyjnych uczniów. Jak co roku w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród szkolnych laureatom konkursów przedmiotowych. 14 czerwca z rąk pani Dyrektor Kariny Gajdy nagrody rzeczowe i dyplomy, ufundowane przez Radę Rodziców szkoły odebrało 37 laureatów: wszystkich eliminacji konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, szkolnych eliminacji Małych Olimpiad Przedmiotowych, pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina, zorganizowanych przez CEN, SP18, SP17, SP 3 w Koszalinie, Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FoX 2024” pod patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ogólnopolskiego turnieju „Liga Robotów” w ramach Laboratoriów Przyszłości, pod patronatem MEN, ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie, wojewódzkiego konkursu „Kodowanie blokowe Scratsch - 70 sekund/ 70 minut”, zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Koszalinie.


Gratulujemy Laureatom i życzymy dalszych sukcesów!