Współpraca ze Związkiem Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych - Kołem z Koszalina.

Uczniowie  zrzeszeni w Szkolnym Kole Wolontariuszy od 4 lat współpracują ze Związkiem Kombatantów RP. Młodzi ludzie dwa razy do roku przygotowują unikatowe kartki świąteczne.

Wolontariusze nie skąpią czasu ani kreatywności by były niepowtarzalne i wyjątkowe. Zdarza się i tak, że są one wytworem pracy rąk nie tylko uczniów, lecz także całych rodzin.

Redagowanie życzeń to kolejny etap procesu. Corocznie życzenia są okraszone słowami serdeczności i szacunku. Młodzież pamięta o wyrazach uznania. Wśród wielu słów nie brakuje tych dotyczących zdrowia i świąt mile spędzonych w rodzinnym gronie.

Następny krok pracy wolontariuszy to adresowanie kopert, które z kolei zostają dostarczone przez uczniów do podopiecznych Związku.

Najczęściej kartki trafiają do skrzynek pocztowych. Gdy jednak dochodzi do bezpośrednich spotkań, są one wzruszające dla obu stron. Towarzyszą im rozmowy, np.  wymiana spostrzeżeń na temat współczesnego oraz dawnego systemu nauczania.

Tego typu działania cieszą się dużym zainteresowaniem szkolnych wolontariuszy. Chętnych nie brakuje, bo satysfakcja z pożytecznie spędzonego czasu młodzież motywuje.