Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dnia 5 grudnia obchodzone jest święto tych wszystkich, którzy angażują się charytatywnie. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku, a od tego czasu stało się czasem refleksji nad rolą wolontariatu we współczesnym społeczeństwie.

W naszej szkole od wielu lat działa Szkolne Koło Wolontariuszy, od pięciu skupia młodzież klas 8. Uczniowie podejmują działania na rzecz szkolnej społeczności. Włączają się w akcje miejskie, jak i ogólnopolskie. Od czasu do czasu pomagają też dzieciom z Afryki. Nie zapominają również o zbiórce karmy dla psiaków i kotków.

Stałym partnerem SKW jest Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego z Koszalina. Dzięki systematycznej  współpracy dzieci corocznie sadzą w przyszkolnym ogródku „Pola Nadziei”, by wiosną rozdawać żonkile za dobrowolne datki na rzecz hospicjum. W okolicach 1 listopada młodzież kwestuje na koszalińskiej nekropolii. Inne akcje godne przywołania to: „Rzeka mleka”, „Pomóż ukoić ból” czy „Święta godne, a nie głodne”.

Szkolni wolontariusze dbają o patriotyczny wystrój naszej szkoły, odwiedzają groby zmarłych pracowników i uczniów w ramach ministerialnego przedsięwzięcia „Szkoła pamięta”.

Przy współpracy z poznańską Fundacją Pomocy Humanitarnej  Redemptoris Missio wysłaliśmy do Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu i na Madagaskar szczoteczki i pasty do zębów, przybory szkolne oraz mleko dla niemowlaków.

Uczniowie bardzo chętnie angażują się w działania na rzecz potrzebujących. Wiele akcji inicjują sami, motywują rówieśników do działania, pracują na miarę swoich możliwości.

Dnia 05.12.2023 r. pięcioosobowa drużyna szkolnych wolontariuszy wzięła udział w Woloturnieju- zabawach sportowych przygotowanych przez Pracownię Pozarzadową z Koszalina. Było zabawnie, kolorowo i integracyjnie.