Wystawa dzieł Jana Matejki

Rok 2023 został ogłoszony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Jana Matejki. Nasza szkoła w związku z tym podjęła wiele działań mających na celu uczczenie pamięci swojego Patrona.

Finałem tych działań było zaprezentowanie dzieł Jana Matejki zgromadzonych w murach Szkoły Podstawowej nr 18 w postaci wystawy, która się odbyła się dnia 16 listopada 2023 roku. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Karina Gajda. Przywitała zaproszonych gości - między innymi - Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Bogusława Ogorzałka oraz Dyrektora Wydziału Edukacji w Koszalinie Krzysztofa Stobieckiego a następnie przypomniała historię szkolnych tradycji związanych z Janem Matejką.

Goście zapoznali się z wystawą kopii dzieł Jana Matejki, których autorem jest koszaliński malarz Robert Chmielewski. Każdemu obrazowi towarzyszył uczeń naszej szkoły jako znawca i kustosz galerii. Wystawę zwiedzili też rodzice uczniów SP 18 oraz uczniowie z innych koszalińskich szkół.

Wystawa była okazją do wręczenia nagród i dyplomów za konkursy zrealizowane w październiku podczas szkolnych Dni Patrona:za plastyczne „Malujemy jak Matejko” dla młodszych i starszych uczniów a także konkursy wiedzy o życiu i twórczości wielkiego malarza dla klas trzecich oraz dla klas szóstych i siódmych. Można było też podziwiać prace malarskie naszych uczniów inspirowane obrazami Matejki.


WYSTAWA