W naszej klasie 3b był tydzień pod hasłem "Koszalin - moje miasto"

Poznaliśmy historię, zabytki, legendy Koszalina.

W czwartek 14 marca gościliśmy na lekcji panią Agnieszkę lipską zastępcę kierownika do spraw usług komunalnych w PGK. W czasie spotkania dowiedzieliśmy się, co my uczniowie klasy 3b możemy robić, żeby nasze miasto było czyste. Oczywiście przypomnieliśmy sobie zasady segregacji odpadów, bo to umiemy i staramy się robić codziennie.  

Rozwiązywaliśmy w książeczkach podarowanych przez panią krzyżówkę, której hasło brzmiało; "EKOBOHATER" i trochę się bohaterami poczuliśmy. Ale też dowiedzieliśmy się czegoś, czego nie wiedzieliśmy.

Przykład:

-  rolka od papieru toaletowego i wytłaczanka do jajek nie jest papierem i należy ją wrzucać  do czarnego pojemnika.

- nie mówi się "wysypisko" tylko "składowisko", nie śmieci" tylko "odpady"

- PSZOK to miejsca w Koszalinie gdzie należy składać odpady, które nie powinny być wyrzucane do śmietników pod domami.

Lekcja była ciekawa. Na pożegnanie dostaliśmy w prezencie długopisy z logo PGK, którymi "pstrykamy" zamiast hałasować, bo pani powiedziała, że hałas jest nieekologiczny.