3b w Urzędzie Stanu Cywilnego

Na parterze, gdzie przywitała nas pani inspektor Zofia Spychalska, obejrzeliśmy kilkusetletnią tablicę kamienną i styl dawnej budowy pomieszczeń.

Potem z ciekawością weszliśmy do sali ślubów. To bardzo eleganckie pomieszczenie. Tam przywitała nas pani kierownik USC - to pani, która udziela ślubów wszystkim w Koszalinie, pewnie też naszym rodzicom. Potem oglądaliśmy księgi urodzin, ślubów i zgonów. Widzieliśmy księgę, która miała ponad sto lat. Pisaliśmy też według wzoru dawne wzory pisma - były trudne. Na koniec spotkania każdy z nas otrzymał certyfikat odbycia zajęć w USC z podpisem pani kierownik. Nasze zajęcia w USC bardzo nam się podobały, a to głównie dzięki pani inspektor - wesołej, dowcipnej i bardzo nam przyjaznej. Dziękujemy!!!