W dniu 31 stycznia 2024 r. klasa 3b została zaproszona do Urzędu Miejskiego.

Na początku wizyty pani wprowadziła nas do sali obrad, gdzie radni miejscy podejmują ważne decyzje o naszym mieście Koszalinie. Udając radnych zasiedliśmy za wielkim, okrągłym stołem i "głosowaliśmy" za budową basenu w naszej szkole. Niestety projekt ten nie przeszedł…

Potem spotkaliśmy się z Panem Prezydentem w jego gabinecie. Przeprowadziliśmy z nim wywiad. Pan Prezydent Piotr Jedliński okazał się gościnnym, cierpliwym, miłym i wesołym człowiekiem. Opowiedział nam nawet śmieszne zdarzenia ze swojego życia. Powiedział także, że jego praca jest trudna, długa, ale bardzo ją lubi. Ten dzień był dla nas wyjątkowy i bardzo się cieszymy, że poznaliśmy Prezydenta naszego miasta.