Get Adobe Flash player

Przyjęcie dziecka do SP18


Dokumenty wymagane do zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie:

  1. Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w zakładce „Dla rodzica”)
  2. Świadectwo ukończenia ostatniej klasy.
  3. Oświadczenie rodzica/opiekuna potwierdzające adres zamieszkania.
  4. Opinia/ Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli była wydana).
  5. 1 zdjęcie do legitymacji podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do SP18 | Edytowalny (DOCX) |