Get Adobe Flash player

O szkole


Trochę historii...

1 września 1986 roku pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w naszej szkole. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie to "szkoła otwarta". Naszą naczelną zasadą jest dobro dziecka. Każdy uczeń naszej szkoły może osiągać sukcesy w wielu dziedzinach. Tworzymy przyjazną atmosferę, wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. Kierujemy się zasadami: życzliwości, miłości, dbałości o dobro ucznia, poszanowania godności i wolności dziecka, odpowiedzialności, optymizmu.  W naszej szkole nie ma miejsca na agresję!

W sierpniu 2011 roku zakończyły się prace związane z termomodenizacją budynku. Szkoła została odnowiona i zyskała nowy, kolorowy wygląd. Uczniowie będą ćwiczyć w wyremontowanej i odświeżonej sali gimnastycznej.

Od roku szkolnego 2013/2014 obok boiska Orlik funkcjonuje "Mały plac zabaw" dla najmłodszych dzieci w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła.

Od 1 września 2017 roku, w wyniku reformy systemu oświaty staliśmy się ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi.

W naszej szkole w 45 oddziałach uczy się 1100 uczniów klas I-VIII.

Nasza szkoła posiada szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, bogato wyposażoną bibliotekę i multimedialną czytelnię, świetlicę, sale gimnastyczne, gabinet pomocy przedlekarskiej, stołówkę oraz sklepiki szkolne.

Zapewniamy: bardzo dobry poziom nauczania skierowany na rozwój każdego dziecka, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo, możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach z nagrodami, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia logopedyczne, koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno - sportowe), pomoc psychologiczno-pedagogiczna, klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego, możliwość udziału w organizacjach szkolnych Samorząd Uczniowski, SKS, klub wolontariatu, Klub Naszej Ziemi, a także udział w akcjach charytatywnych, możliwość uczestniczenia w zespołach redakcyjnych szkolnych gazetek: "Świetlik" i "Głos Osiemnastki".

Kierujemy się czterema zasadami:

  1. Szanuję siebie.
  2. Szanuję innych.
  3. Szanuję swoją i cudzą własność.
  4. Jestem uczciwy.