Get Adobe Flash player

Kontakty telefoniczne


Sekretariat ..................... 94 343 62 23

Sekretariat ..................... 94 343 60 50

Kierownik gospodarczy ........... 94 343 60 78

Pedagog ......................... 94 343 60 52

Księgowość ...................... 94 343 62 06

Kadry ........................... 94 343 62 12

Kuchnia (stołówka) .............. 94 343 62 14

Świetlica ....................... 94 343 62 16


Pozostałe telefony wewnętrzne są łączone przez sekretariat szkoły