2GA
      N P S N P S
Poniedziałek 1 08:00 - 08:45 Beata Kossakowska - Stopa Język angielski 3C Zbigniew Piątkowski Informatyka 18C
2 08:55 - 09:40 Zbigniew Piątkowski Informatyka 18C Anna Kempa Język angielski 8C
3 09:50 - 10:35 Anna Grabowicz - Cuckarew Geografia 6PC      
4 10:45 - 11:30 Agnieszka Kwaśnica Język polski 15C      
5 11:40 - 12:25 Ewa Techmańska Chemia 9C      
6 12:45 - 13:30 Małgorzata Trojan Historia 4PC      
7 13:40 - 14:25 Wojciech Pawlak Religia 7PC      
8 14:35 - 15:20 Monika Pawłowska Fizyka 15C      
9 15:30 - 16:15            
                 
Wtorek 1 08:00 - 08:45 Marta Dembińska Biologia 10C      
2 08:55 - 09:40 Wioletta Suska Matematyka 1C      
3 09:50 - 10:35 Katarzyna Jagiełło Wychowanie fizyczne s1 Bogusław Ciesielski Wychowanie fizyczne s gim 4
4 10:45 - 11:30 Agnieszka Kwaśnica Język polski 15C      
5 11:40 - 12:25 Beata Kossakowska - Stopa Język angielski 3C Anna Kempa Język angielski 8C
6 12:45 - 13:30            
7 13:40 - 14:25            
8 14:35 - 15:20            
9 15:30 - 16:15            
                 
Środa 1 08:00 - 08:45            
2 08:55 - 09:40 Anna Laskowska Język niemiecki 21C Anna Kempa Język angielski 8C
3 09:50 - 10:35 Beata Kossakowska - Stopa Język angielski 3C Anna Laskowska Język niemiecki 21C
4 10:45 - 11:30 Wioletta Suska Matematyka 1C      
5 11:40 - 12:25 Agnieszka Kwaśnica Język polski 15C      
6 12:45 - 13:30 Anna Grabowicz - Cuckarew Geografia 6PC      
7 13:40 - 14:25 Katarzyna Jagiełło Wychowanie fizyczne CKU Bogusław Ciesielski Wychowanie fizyczne CKU1
8 14:35 - 15:20 Katarzyna Jagiełło Wychowanie fizyczne CKU Bogusław Ciesielski Wychowanie fizyczne CKU1
9 15:30 - 16:15            
                 
Czwartek 1 08:00 - 08:45 Wioletta Suska Matematyka 1C      
2 08:55 - 09:40 Wojciech Pawlak Religia 3PC      
3 09:50 - 10:35 Małgorzata Trojan Wiedza o społeczeństwie 4PC      
4 10:45 - 11:30 Katarzyna Jagiełło Wychowanie fizyczne s gim 6 Bogusław Ciesielski Wychowanie fizyczne s1
5 11:40 - 12:25 Agnieszka Kwaśnica Język polski 15C      
6 12:45 - 13:30 Beata Kossakowska - Stopa Język angielski 3C Anna Kempa Język angielski 8C
7 13:40 - 14:25 Monika Pawłowska Fizyka 20C      
8 14:35 - 15:20 Ewa Techmańska Chemia 9C      
9 15:30 - 16:15            
                 
Piątek 1 08:00 - 08:45            
2 08:55 - 09:40 Bogumiła Jabs Plastyka 5PC      
3 09:50 - 10:35 Agnieszka Kwaśnica Godzina z wychowawcą 15C      
4 10:45 - 11:30 Małgorzata Trojan Historia 4PC      
5 11:40 - 12:25 Wioletta Suska Matematyka 1C      
6 12:45 - 13:30 Małgorzata Trojan Wychowanie do życia w rodzinie 4PC      
7 13:40 - 14:25            
8 14:35 - 15:20            
9 15:30 - 16:15