Get Adobe Flash player

Harmonogram odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Zdający mają dostęp do wyników od dnia 1 lipca 2022 r. od godz. 10:00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.

Odbiór zaświadczeń według poniższego harmonogramu w dniu 8 lipca 2022 r.(piątek)

Prosimy, aby każdy uczeń zgłaszający się po odbiór zaświadczenia posiadał dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna lub dowód osobisty).