Get Adobe Flash player

Wszyscy pomagamy Ukrainie


Informacje skierowane do rodzin przybywających z Ukrainy, dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, mozliwości zapisania dzieci do przedszkola, szkoły znajdują się na stronach:
 
2.Portalu Edukacyjnego Koszalina - https://www.eduportal.koszalin.pl/pl
 
Jednocześnie informujemy, że Pomoc w zgłoszeniu potrzeby objęcia dziecka opieką/nauką świadczona będzie pod numerami telefonów:
94 348 88 65 – w języku ukraińskim,
780 544 274 - w języku rosyjskim.
 
Formularz zgłoszenia dziecka uchodźców przybyłych z Ukrainy znajduje się pod adresem - https://koszalin.pl/node/8568