Get Adobe Flash player

Informacja pielęgniarki

Uprzejmie proszę rodziców o kontakt z wybranym lekarzem rodzinnym dziecka lub z przychodnią, do której dziecko ma złożoną deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki w celu umówienia terminu zgłoszenia się z dzieckiem na profilaktyczne badanie lekarskie ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  - zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych  w podstawowej opiece zdrowotnej.

Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest gotowość szkolna dziecka oraz  określane są jego ewentualne problemy zdrowotne, z którymi pielęgniarka szkolna powinna zapoznać się z chwilą rozpoczęcia nauki przez ucznia.

Kserokopię wyniku badania z książeczki zdrowia dziecka uprzejmie proszę przekazać w kopercie do gabinetu pielęgniarki w szkole we wrześniu.

Pielęgniarka