Get Adobe Flash player
10 grudnia 2018 poniedziałek
       
N-l zastępujący / uwagi Godz. Klasa N-l nieobecny
p. M.Bazyliński 6 4ef p. M.Ostaszewski
p. M.Bazyliński 8 7a p. M.Ostaszewski
p. M.Bazyliński 9 8a p. K.Suski
p. A.Burdach 3 5b p. K.Struś
p. J.Chorążewicz - proszę odwołać lekcję 8 8c p. D.Szarwark
p. Ł.Drożdżal 5 6b p. M.Ostaszewski
p. F.Filus 7 8e p. K.Rywak
p. B.Gawlik 6 3Gb p. K.Struś
p. B.Gawlik - proszę odwołać lekcję 7 etyka p. K.Struś
p. A.Grudzińska 4 8e p. A.Strzeszewska
p. E.Grześkowiak 4 7e p. D.Lech
p. E.Gumińska 3 4f p. J.Mikołajun
p. K.Jacewicz 3 4d p. J.Piątkowska
p. K.Jacewicz - proszę odwołać lekcję 7 5g p. K.Suski
p. M.Janicka 5 4d p. D.Lech
p. N.Karwat 2 8d p. J.Piątkowska
p. A.Kempa - Cała klasa 1 4b p. J.Mikołajun
p. A.Kempa 1 4b p. A.Strzeszewska
p. A.Kempa 6 7a p. D.Szarwark
p. K.Kępczyńska 7 8d p. D.Szarwark
p. J.Kołecka 2 5f p. D.Lech
p. J.Kraszewska 5 7e p. K.Kurdziel
p. J.Kraszewska 6 7e p. K.Kurdziel
p. K.Kwiatkowska 4 6d p. K.Struś
p. A.Laskowska - proszę odwołać lekcję 10 8a p. K.Suski
p. I.Lejewska 2 5a p. K.Kurdziel
p. I.Lejewska 3 7d p. K.Rywak
p. I.Lejewska 4 8b p. K.Rywak
p. I.Lejewska 5 8a p. K.Rywak
p. I.Lejewska - proszę odwołać lekcję 9 7a p. M.Ostaszewski
p. A.Majchrowska 1 5a p. K.Kurdziel
p. E.Majchrzak-Pondo 3 3Ga p. K.Maciejewski
p. A.Majchrowska 4 4h p. K.Kurdziel
p. A.Majchrowska 7 4d p. M.Ostaszewski
p. A.Majchrowska - opieka 7 4d p. K.Kurdziel
p. K.Michalska 6 5g p. D.Lech
p. R.Oszmian 0 6a p. A.Kaczmarek
p. R.Oszmian 1 6a p. A.Kaczmarek
p. E.Pietraszewska 6 4a p. J.Piątkowska
p. K.Radziusz 3 6c p. A.Kaczmarek
p. K.Radziusz 4 4gh p. A.Kaczmarek
p. K.Radziusz - opieka 6 4f p. K.Rywak
p. B.Rafałowska-Solecka 3 5a p. D.Lech
p. E.Ruchwa 4 6c p. J.Mikołajun
p. D.Szarwark 2 8a p. K.Maciejewski
p. D.Szarwark - opieka 3 8b p. A.Strzeszewska
p. B.Szczepankowska 4 5b p. J.Piątkowska
p. B.Szczepankowska - proszę odwołać lekcję 8 etyka p. K.Struś
p. H.Szymanowska 5 7b p. D.Szarwark
p. J.Śliżewska 5 6d p. J.Piątkowska
p. J.Wojda 2 4b p. A.Strzeszewska
p. A.Wysocka 5 3Gb p. K.Struś
p. K.Zblewska-Grochowina 2 4b p. J.Mikołajun