Get Adobe Flash player

Procedury i Regulaminy


  Procedury kontaktów rodziców ze szkołą
  Procedura rekrutacji uczniów do klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego
  Regulamin współzawodnictwa klas o puchar dyrektora
  Tryb i warunki przyznawania Statuetki "JANEK"
  Regulamin przyznawania tytułu „Kolega/Koleżanka z Klasą”
   Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012”
  Regulamin nagradzania uczniów na zakończenie roku szkolnego
  Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych