Get Adobe Flash player

Procedury i Regulaminy


 

Regulamin korzystania z boiska Orlik od 18 maja 2020 roku

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w sytuacji
częściowego wznowienia działalności szkół w okresie pandemii COVID -19

 

Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

  Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie  w sytuacjach zagrożenia
  Procedura organizowania konkursów szkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
  Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych 
  Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
  Procedury kontaktów rodziców ze szkołą
  Regulamin współzawodnictwa klas o puchar dyrektora
  Tryb i warunki przyznawania Statuetki "JANEK"
  Regulamin przyznawania tytułu „Kolega/Koleżanka z Klasą”
   Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012”
  Regulamin nagradzania uczniów na zakończenie roku szkolnego
  Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
 

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

 

Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły poza zajęciami lekcyjnymi

 

Procedura - zagrożenie atakiem terrorystycznym w szkole