Get Adobe Flash player

Procedury i Regulaminy


Regulamin korzystania z boiska Orlik od 18 maja 2020 roku

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie w sytuacji zagrożenia pandemią covid-19

Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie  w sytuacjach zagrożenia
Procedura organizowania konkursów szkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
Procedura rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych 
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
Procedury kontaktów rodziców ze szkołą
Regulamin współzawodnictwa klas o puchar dyrektora
Tryb i warunki przyznawania Statuetki "JANEK"
Regulamin przyznawania tytułu „Kolega/Koleżanka z Klasą”
 Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012”
Regulamin nagradzania uczniów na zakończenie roku szkolnego
Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

Zasady przebywania uczniów na terenie szkoły poza zajęciami lekcyjnymi

Procedura - zagrożenie atakiem terrorystycznym w szkole