Get Adobe Flash player

Aktywna tablica - lekcje otwarte

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z koszalińskich szkół na lekcje otwarte, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie w dniu 4 czerwca 2018 roku.

4. lekcja sala 3 - klasa Ve – matematyka, pani Bogumiła Szczepankowska

5. lekcja sala 41 - klasa IVa – informatyka, pan Dawid Szarwark

6. lekcja sala 3 - panel dyskusyjny, rozmowy na temat wykorzystywanych technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach, wymiana doświadczeń i opinii o programach i aplikacjach interaktywnych.
 
Lekcje przeprowadzane będą z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach realizowanego Programu „Aktywna tablica”.

Koordynator Programu Bogumiła Szczepankowska