Get Adobe Flash player

Rządowy program "Aktywna tablica"

Nasza Szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Program ten będzie realizowany w latach 2017–2019. Głównym jego celem jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK. Celem Programu jest upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów i wspomaganie procesu kształcenia uczniów w placówce. Podniesienie wyżej wymienionych kompetencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny naszych uczniów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym rządowego programu jest również umożliwienie dzieciom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.