Get Adobe Flash player

Dni Ekologii w SP nr 18

Dni Ekologii 23- 24 kwietnia 2018r w SP nr 18 im. Jana Matejki pod hasłem „Nie dokarmiaj smoga”

Smog w Polsce jest w dużym stopniu konsekwencją nielegalnego spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego miejscach, pochodzi z tzw. niskiej emisji. Do powstawania smogu w Polsce przyczynia się również w znacznym stopniu duża liczba samochodów, które emitują spaliny. Najbardziej szkodliwe dla środowiska są auta z silnikiem Diesla, bardzo powszechne w naszym kraju. Zanieczyszczenie powietrza w wielu miejscowościach często przekracza stany alarmowe.
Aby skutecznie walczyć z tym problemem, trzeba stale podnosić świadomość społeczeństwa. Dlatego też w naszej szkole z okazji Dni Ekologii uczniowie klas I- III omawiali na lekcjach z wychowawcami tematykę smogu i jego konsekwencje. W klasach IV, V, VI – na lekcjach przyrody, VII i II gimnazjum na lekcjach geografii uczniowie zapoznali się z problemem smogu – poznali przyczyny i skutki.

Na zajęciach w świetlicy przeprowadzona została pogadanka oraz przedstawiona i szczegółowo omówiona prezentacja multimedialna „Nie dokarmiaj smoga”. Dzieci poznały przyczyny występowania tego zjawiska, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Poznały sposoby walki ze smogiem. Wykazały się wiedzą nt. zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Wykonały kolorowe prace plastyczne, ukazujące środowisko, w którym chciałyby żyć, mieszkać i odpoczywać. Prace plastyczne zostały wywieszone na holu przy świetlicy.

Uczniowie kl. IV – wykonali prace plastyczne , uczniowie kl. V – lapbooki , uczniowie kl. VI – przygotowali w grupach 4 - 5 osobowych scenki, uczniowie kl. VII – wykonali plakaty, uczniowie kl. II gimnazjum – makiety. Wszystkie prace pod hasłem „Nie dokarmiaj smoga”. Najlepsze prace zostały wyeksponowane na wystawce, która cieszyła się dużym zainteresowaniem oglądających.

23 kwietnia gościliśmy grupę przedszkolaków z Przedszkola nr 35, którym uczniowie kl.VI zaprezentowali przygotowane pod kierunkiem J. Piątkowskiej scenki i przybliżyli tematykę zagrożenia smogiem. Uczniowie klasy III g wraz z wychowawczynią M. Wyżlic przygotowali scenki teatralne prezentujące sposoby walki ze smogiem, które przedstawiali uczniom klas Ic, Id, oraz dzieciom przebywającym w świetlicy. Zaprezentowali gościom taniec rapowy do piosenki pt. „Nie dokarmiaj smoga” oraz hasła reklamowe nawołujące do walki ze smogiem. Uczniowie klas IIIGa i IIIGb we współpracy z nauczycielkami chemii i fizyki  E. Techmańską i I. Kisiel podjęli trud zorganizowania debaty „Za i przeciw energii jądrowej”. W debacie uczestniczyły również klasy VII d i IIGd. Uczniowie chętnie dyskutowali, przygotowali prezentacje multimedialne, wykazując się dużą wiedzą na temat energii z jądra atomu i jej wykorzystania. Nie brakowało też mocnych argumentów ze strony widowni na temat zagrożeń jakie niesie energia jądrowa. Krótki sondaż na koniec spotkania pokazał, że jesteśmy zdecydowanie „za”.

Odbyły się konkursy: przyrodnicze (kl. V i VI) pod kierunkiem J. Piątkowskiej, E. Pietraszewskiej, biologiczne (kl. VII i IIG) przygotowane przez K. Bucką, M. Dembińską oraz geograficzny(kl.VII), za który odpowiadała A. Grabowicz – Cuckarew.

Lider zespołu ds. ekologii
Jolanta Piątkowska


 ...::: MIGAWKI :::...

 ...