Get Adobe Flash player

Bezpieczna szkoła


W roku szkolnym 2008/2009 przystąpiliśmy do kolejnej edycji programu „Bezpieczna szkoła”, nad którym patronat objęła Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Program obejmuje kilka obszarów działań profilaktycznych, nasza szkoła zgłosiła akces do realizacji zadania „Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją”.