Get Adobe Flash player

Socrates COMENIUS 2005-2008


Projekt: OSiW (Our Sister Water) - Nasza siostra woda

W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczynamy nową, trzyletnią współpracę w dużej grupie pięciu szkół europejskich w ramach programu Socrates - Comenius. Skład grupy partnerskiej to: dwie szkoły z Włoch (Manziana koło Rzymu, Sycylia), po jednej z Czech (Jicin), Holandii (Hoogeveen) i Polski.
Przystępując do realizacji tego projektu chcielibyśmy, aby nasi uczniowie odkryli, jak ważna jest woda w biologicznym i kulturowym życiu człowieka oraz jak potrzebna jest jako źródło socjalnego i ekonomicznego rozwoju. Na początku uczniowie będą badać swoje otoczenie (miasto, najbliższe okolice i region), później będą zajmować się problematyką wody w aspekcie narodowym i europejskim. Mamy nadzieję, że uczniowie uświadomią sobie, jak głębokie są ich związki z wodą oraz nauczą się prawidłowo z niej korzystać i chronić przed bezmyślnym jej marnotrawieniem.
Poprzez realizację projektu, wspólnie z partnerami z różnych krajów europejskich, uczniowie odkryją, że skoro woda jest tak ważna dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz rozwoju i wzrostu gospodarczego i kulturalnego, to równie dobrze może być wyjątkową drogą do utrzymania i obowiązywania sprawiedliwości, pokoju i wolności. Będzie to przesłanie naszego projektu.

Cele projektu:
Chcemy wraz z uczniami odpowiedzieć na następujące pytania:
· jak woda łączy nas;
· jak ważna jest woda w naszym życiu;
· jak prawidłowo korzystać z dobrodziejstwa wody;
· jak istotne jest utrzymanie wody w czystości i chronienie wszelkiego życia w wodzie dla przyszłych pokoleń;

Szczegółowe zadania na poszczególne lata trwania projektu:

W pierwszym roku projektu uczniowie wykonają wideoprezentację ukazującą ich szkołę, okolice i ich samych (uwzględniającą świat wody), sporządzą ankietę na temat używania wody w ich domach, wykonają mapę partnerskich krajów pokazującą system wodny (rzeki, jeziora, morza).
W drugim roku poznają świat wody w przyrodniczym, geograficznym, artystycznym
i historycznym aspekcie organizując różnorodne konkursy i wystawy, dokonają analizy wyników ankiety przeprowadzonej w pierwszym roku oraz porównają odmienne warunki wodne w każdym kraju.
W trzecim roku uczniowie przygotują wystawę poświęconą wodzie w partnerskich krajach oraz sporządzą stronę internetową poświęconą projektowi.