Get Adobe Flash player

Jestem kibicem przez duże K


Od września 2011 roku nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego programu edukacyjno-alternatywnego kształtującego pozytywne zachowania dzieci i młodzieży jako uczestników imprez sportowych „ Jestem kibicem przez duże K”. Jednym z głównych celów programu jest prowadzenie przez policję działań profilaktycznych w celu kształtowania prawidłowych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z jego założeniami inicjuje podejmowanie działań na rzecz eliminowania zachowań agresywnych, a także ograniczania patologii wśród młodego pokolenia oraz podjęcia inicjatywy na rzecz promowania uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestniczenia w wydarzeniach sportowych. Inicjatorem programu są Mistrzostwa Europy 2012 w piłce nożnej oraz letnia Olimpiada w Londynie 2012.

Zawartość programu obejmuje zarówno zajęcia ruchowe prowadzone podczas lekcji wychowania fizycznego, zawody sportowe, konkursy plastyczne i fotograficzne, a także działania edukacyjne. Zajęcia mają m.in. pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z agresją i gniewem, pokazać alternatywę dla negatywnych zachowań, poznać zasady fair-play, przedstawić odpowiedzialność karną za czyny chuligańskie. Program ten zawiera elementy edukacyjne, jak i alternatywne, które są w szczególności oparte na aktywności fizycznej. Skierowany jest do dużej liczby odbiorców, dzieci i młodzieży, ale także rodziców, opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych.

Głównymi partnerami wpierającymi ideę programu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polski Komitet Olimpijski oraz Komenda Główna Policji. W naszej szkole koordynatorem działań w ramach programu jest pani Maja Zienkiewicz - Janikowska nauczyciel wychowania fizycznego.