Get Adobe Flash player

Akcje i programy realizowane w SP18

  Projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie przy współpracy Muzeum w Koszalinie
  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
  Informacje ogólne
  Lekcje otwarte
  Scenariusze lekcji
  Szkoła promująca zdrowie
  Etwinning w naszej szkole!
  WF z klasą
  Otwarci na zmiany  
  Jestem kibicem przez duże K
  Projekt Edukacyjny
Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy 
  Bezpieczna Szkoła  
  Socrates COMENIUS - 2005-2008 
  Cała Polska czyta dzieciom   
  „5 porcji owoców, warzyw lub soku"
  Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego   
  Bezpiecznie na rowerze... na dobry start.   
  Ogólnopolska kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"   
  Program "Szkoła promująca zdrowie"  
  Ogólnopolska Kampania Społeczna "Szkoła bez przemocy"  
  Program edukacyjno - terapeutyczny ORTOGAFFITI  
  Szkoła Zarządzająca Wiedzą