Get Adobe Flash player

Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne - rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku realizacją zadań dotyczących stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
- Wniosek o stypendium szkolne
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do pobrania na stronie: mopr.koszalin.ibip.pl
Zakładka: KARTY USŁUG/Świadczenia z pomocy społecznej
RPS-06-01 Wniosek
RPS-06-02 Oświadczenie
Druki w formie elektronicznej w załączeniu.
Druki wniosków pobierać można również w Rejonach Pracy Socjalnej i kancelarii MOPR.

2. Miejsce złożenia dokumentów:
Rejon pracy socjalnej właściwy ze uwagi na miejsce zamieszkania ucznia w godzinach od 8.00 do 14.00.
• Rejon Pracy Socjalnej nr 1, al. Monte Cassino 2, II piętro: pokoje 203a, 207, 208, 209, 210, 211, 2015, 215a;
• Rejon Pracy Socjalnej nr 2, ul. Podgórna 16, pokój 15;
• Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, w godzinach 7.00 – 15.00.

3. Termin złożenia dokumentów:
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po tym terminie wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.

4. Kontakt w sprawie wniosków:
- Rejon Pracy Socjalnej właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania ucznia, w godzinach od 8.00 do 14.00
- Rejon Pracy Socjalnej nr 1, pracownik dyżurny, tel. 94 316 03 38, 94 316 04 05;
- Rejon Pracy Socjalnej nr 2, pracownik dyżurny, tel. 94 341 92 41, 94 341 92 57.