Get Adobe Flash player

Wizja Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie


„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” Seneka Młodszy

Cele strategiczne naszych działań:

1. Prowadzenie edukacji o najwyższej jakości.
2. Uczenie samodzielności i samorządności.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznego dziecku środowiska sprzyjającego jego rozwojowi.
4. Pielęgnacja tradycji naszej szkoły i regionu, uczenie postaw patriotycznych.
5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
6. Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) jako istotnego elementu długofalowego rozwoju szkoły.