Get Adobe Flash player

Przedmiotowe Systemy Oceniania


 
Przedmiotowy System Oceniania z religii
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego     
Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych
Przedmiotowy system oceniania z przyrody
Przedmiotowy system oceniania z plastyki
Przedmiotowy system oceniania z muzyki
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
Przedmiotowy system oceniania z matematyki
Przedmiotowy system oceniania z języków obcych
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy 1-3
Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych
Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa
Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji wczesnoszkolnej
+ Przedmiotowy System Oceniania z WOS-u
Przedmiotowy System Oceniania z Historii
Przedmiotowy System Oceniania z Geografii
Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki
Przedmiotowy System Oceniania z Chemii
Przedmiotowy System Oceniania z Biologii

 

 

pedeefy/pso/PSO z WOS - u.pdf
pedeefy/pso/PSO z religii.pdf
pedeefy/pso/PSO z przyrody.pdf
pedeefy/pso/PSO z plastyki.pdf
pedeefy/pso/PSO z muzyki.pdf
pedeefy/pso/PSO z matematyki.pdf
pedeefy/pso/PSO z języków obcych.pdf
pedeefy/pso/PSO z historii.pdf
pedeefy/pso/PSO z geografii.pdf
pedeefy/pso/PSO z fizyki.pdf
pedeefy/pso/PSO z edukacji wczesnoszkolnej.pdf
pedeefy/pso/PSO z chemii.pdf
pedeefy/pso/PSO z biologii.pdf
pedeefy/pso/PSO  z języka polskiego.pdf