PSO
Get Adobe Flash player

Przedmiotowe Systemy Oceniania


Uwaga: Podczas ponownej wizyty na poniższej stronie prosimy o zadbanie aby stronę "przeładować" od nowa (np. klawisz funkcyjny F5)


Przedmiotowy system oceniania z religii
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego     
Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych
Przedmiotowy system oceniania z przyrody
Przedmiotowy system oceniania z plastyki
Przedmiotowy system oceniania z muzyki
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
Przedmiotowy system oceniania z matematyki
Przedmiotowy system oceniania z języków obcych
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy 1-3
Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych i informatyki
Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej
Kryteria ocen bieżących - klasy I-III
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów klas I-III
Przedmiotowy system oceniania z WOS-u
Przedmiotowy system oceniania z historii
Przedmiotowy system oceniania z geografii
Przedmiotowy system oceniania z fizyki
Przedmiotowy system oceniania z chemii
Przedmiotowy system oceniania z biologii
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczniów