Get Adobe Flash player

Działania Samorządu Uczniowskiego w lutym

W lutym podsumowaliśmy akcję „Góra Grosza”. Była to już XVII edycja „Góry Grosza” W tym roku udało nam się zebrać 1746,63 zł!

Podstawowym celem akcji było uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinnym domom dziecka. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich wychowawcom za aktywny udział w akcji!