Get Adobe Flash player

Logowanie do Eduportalu


Łącze do serwisu Eduportalu -  TUTAJ

Jeśli nie mieliście Państwo kontaktu z systemem ESZO, albo utraciliście możliwość logowania musicie Państwo przejść, przez procedurę generowania hasła dostępowego - procedurą należy powtórzyć wówczas, gdy system odrzuci Waszą próbę zalogowania się.

Logowanie dotyczy tych rodziców, których swoje dane (dres e-mail oraz PESEL) zostały wprowadzone do systemu podczas rekrutacji. Jeśli więc spełniony jest powyższy warunek poniżej podano procedurę wygenerowania hasła dostępowego.


1. Kliknąć ...::: TUTAJ :::...

2. Wybrać napis: Nie pamiętam jak się zalogować

3. W otworzonym oknie wpisać swój adres e-mail podany podczas zapisywania dziecka Państwa do szkoły i przejść pomyślnie weryfikację mechanizmu bezpieczeństwa - kliknąć w pole "Nie jestem robotem" i odpowiedzieć "poprzez wybór" na pytania zawarte w "miniteście" :-) a następnie kliknąć Wyślij wiadomość

4. Należy teraz zalogować się na Wasz, podany adres e-mail, odczytać list otrzymany od ESZO. W liście tym są ważne dwie rzeczy:
   a) login Państwa - należy go zapamiętać/zapisać
   b) link aktywacyjny prowadzący Państwa do formularza zmiany/ustanowienia hasła dostępowego do ESZO

5. Po wybraniu ww linku aktywacyjnego należy ustanowić swoje hasło. Hasło MUSI zawierać co najmniej 8 znaków, w tym: co najmniej jedną dużą literę, małe litery i co najmniej jedną cyfrę. System będzie na Państwu wymuszać comiesięczną zmianę hasła, dobrze jest więc opracować sensowną i wygodną strategię jego tworzenia aby nie stać się niewolnikiem comiesięcznej improwizacji. Można na przykład zbudować hasło na kanwie dobrze sobie znanego/sekretnego wyrazu (mię, nazwisko, nazwa własna etc.) i jedynie wzbogacić (najlepiej wewnątrz) ten wyraz o cyfrę/liczbę :-)

UWAGA: Zarówno login Państwa jak i ustanowione hasło należy traktować jako dane poufne!

6. Po wpisaniu "dwukrotnie" tego samego hasła należy wysłać formularz poprzez przycisk "Wyślij wiadomość"

7. Jeśli cała procedura przebiegła prawidłowo najlepiej będzie wylogować się z wszystkich aktywnych połączeń, zamknąć przeglądarki i spróbować ponownie zalogować się do ESZO wpisując w odpowiednie pola login oraz hasło. - TUTAJ - 


Rodzice, którzy korzystali z Eduportalu w przedszkolu w celu zalogowania się do iDziennika korzystają z tego samego loginu i hasła. W celu zalogowania się do iDziennika klikamy ikonkę iDziennik  (nie wchodzimy przez ikonkę Przedszkola!)

W razie braku/wygaśnięcia hasła przechodzimy procedurę odzyskiwania hasła opisaną wcześniej.


WAŻNE:

Błędy  w logowaniu najczęściej są winą człowieka, więc prosimy o uważne wpisywanie wszystkich znaków, zarówno w loginie jak i haśle.

Przeglądarki mają możliwość przechowywania zarówno wpisów w formularzach jak i pamiętać hasła! Jeśli więc Państwo raz wyrazicie zgodę na zapamiętanie swoich danych logowania będą one na stałe zapisane w Waszych lokalnych zasobach - zalecamy więc czujność, w sytuacji gdy nie jesteście Państwo jedynymi użytkownikami swoich komputerów.