Get Adobe Flash player

W roku szkolnym 2022/2022 nasza szkoła bierze udział w projekcie „Każdy inny – wszyscy równi”.

Jest to ogólnopolski projekt edukacyjno - społeczny współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym. Za treści odpowiada Związek Harcerstwa Polskiego. Głównym celem jest uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzędzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.


Szkolnymi koordynatorami projektu są: Katarzyna Piasecka, Monika Mioduszewska.