Get Adobe Flash player

Przedmiotowe Systemy Oceniania


Uwaga: Podczas ponownej wizyty na poniższej stronie prosimy o zadbanie aby stronę "odświeżyć"


Przedmiotowe zasady oceniania z religii
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego 
Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa 
Przedmiotowe zasady  oceniania z przyrody
Przedmiotowy system oceniania z plastyki
Przedmiotowy system oceniania z muzyki
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki
Przedmiotowe zasady  oceniania z języków obcych
Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych i informatyki
           Edukacja wczesnoszkolna
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów klas I-III
Przedmiotowy system oceniania z WOS-u
Przedmiotowy system oceniania z historii, historii i społeczeństwa
Przedmiotowe zasady  oceniania z geografii
Przedmiotowy system oceniania z fizyki
Przedmiotowy system oceniania z chemii
Przedmiotowe zasady  oceniania z biologii
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczniów